ที่ตั้งปัจจุบัน:การลงทะเบียน W88

โอบามาในเอเชีย

2019-05-22 แผนผังเว็บไซต์ :32รอง

<p> ประธานาธิบดีโอบามาเข้าร่วมในพิธีต้อนรับที่ Blue House ในกรุงโซลวันที่ 19 พฤศจิกายน 2009 REUTERS / Jim Young </p>

ประธานาธิบดีโอบามาเข้าร่วมในพิธีต้อนรับที่ Blue House ในกรุงโซลวันที่ 19 พฤศจิกายน 2552 REUTERS / Jim Young

ประธานาธิบดีโอบามาเข้าร่วมในพิธีต้อนรับที่ Blue House ในกรุงโซลวันที่ 19 พฤศจิกายน 2552 REUTERS / Jim Young

ปิด
1/39
<p> ประธานาธิบดีโอบามาจัดการชุมนุมกับเจ้าหน้าที่ทหารสหรัฐฯที่ฐานทัพอากาศโอซานใกล้กรุงโซลวันที่ 19 พฤศจิกายน 2552 REUTERS / Jim Young </p>

ประธานาธิบดีโอบามาถือการชุมนุมกับเจ้าหน้าที่ทหารสหรัฐฯที่ฐานทัพอากาศโอซานใกล้กรุงโซลวันที่ 19 พฤศจิกายน 2552 REUTERS / Jim Young

ประธานาธิบดีโอบามาถือการชุมนุมกับเจ้าหน้าที่ทหารสหรัฐฯที่ฐานทัพอากาศโอซานใกล้กรุงโซลวันที่ 19 พฤศจิกายน 2552 REUTERS / Jim Young

ปิด
2/39
<p> ประธานาธิบดีโอบามาเยี่ยมชมกำแพงเมืองจีนที่ Badaling วันที่ 18 พฤศจิกายน 2009 REUTERS / Jason Reed </p>

ประธานาธิบดีโอบามาทัวร์กำแพงเมืองจีนที่ Badaling, 18 พฤศจิกายน 2009 REUTERS / Jason Reed

ประธานาธิบดีโอบามาทัวร์กำแพงเมืองจีนที่ Badaling, 18 พฤศจิกายน 2009 REUTERS / Jason Reed

ปิด
3/39
<p> ประธานาธิบดีโอบามาเข้าร่วมในพิธีต้อนรับที่ Blue House ในกรุงโซลวันที่ 19 พฤศจิกายน 2009 REUTERS / Jim Young </p>

ประธานาธิบดีโอบามาเข้าร่วมในพิธีต้อนรับที่ Blue House ในกรุงโซลวันที่ 19 พฤศจิกายน 2552 REUTERS / Jim Young

ประธานาธิบดีโอบามาเข้าร่วมในพิธีต้อนรับที่ Blue House ในกรุงโซลวันที่ 19 พฤศจิกายน 2552 REUTERS / Jim Young

ปิด
4/39
<p> ประธานาธิบดีโอบามาเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำกับประธานาธิบดีหูจิ่นเทาของจีนที่ห้องโถงใหญ่ของประชาชนในกรุงปักกิ่งเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 REUTERS / Jim Young </p>

ประธานาธิบดีโอบามาเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำกับประธานาธิบดีหูจิ่นเทาของจีนที่ห้องโถงใหญ่ของประชาชนในกรุงปักกิ่งวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 REUTERS / Jim Young

ประธานาธิบดีโอบามาเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำกับประธานาธิบดีหูจิ่นเทาของจีนที่ห้องโถงใหญ่ของประชาชนในกรุงปักกิ่งวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 REUTERS / Jim Young

ปิด
5/39
<p> ตำรวจจีนเดินขึ้นไปบนกำแพงเมืองจีนเพื่อให้อยู่ในตำแหน่งก่อนที่ประธานาธิบดีโอบามาจะมาถึงที่นั่นใน Badaling, วันที่ 18 พฤศจิกายน 2009 REUTERS / Jason Reed </p>

ตำรวจจีนเดินขึ้นไปบนกำแพงเมืองจีนเพื่อให้อยู่ในตำแหน่งก่อนที่ประธานาธิบดีโอบามาจะเดินทางมาถึงที่นั่นใน Badaling, 18 พฤศจิกายน 2009 REUTERS / Jason Reed

ตำรวจจีนเดินขึ้นไปบนกำแพงเมืองจีนเพื่อให้อยู่ในตำแหน่งก่อนที่ประธานาธิบดีโอบามาจะเดินทางมาถึงที่นั่นใน Badaling, 18 พฤศจิกายน 2009 REUTERS / Jason Reed

ปิด
6/39
<p> พนักงานเสิร์ฟก่อนที่จะพบกันระหว่างประธานาธิบดีโอบามาและนายกรัฐมนตรีจีนเหวินเจียเป่าที่เกสต์เฮาส์เตียวหยูไท่ในกรุงปักกิ่งเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2552 REUTERS / David Gray </p>

พนักงานเสิร์ฟก่อนการประชุมระหว่างประธานาธิบดีโอบามากับนายกรัฐมนตรีจีนเหวินเจียเป่าที่เกสต์เฮาส์เตียวหยูไทเตในปักกิ่งวันที่ 18 พฤศจิกายน 2552 REUTERS / David Gray

พนักงานเสิร์ฟก่อนการประชุมระหว่างประธานาธิบดีโอบามากับนายกรัฐมนตรีจีนเหวินเจียเป่าที่เกสต์เฮาส์เตียวหยูไทเตในปักกิ่งวันที่ 18 พฤศจิกายน 2552 REUTERS / David Gray

ปิด
7/39
<p> ประธานาธิบดีโอบามาตรวจกองทหารเกียรติยศในระหว่างพิธีต้อนรับที่ห้องโถงใหญ่ของประชาชนในกรุงปักกิ่งวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 REUTERS / David Gray </p>

ประธานาธิบดีโอบามาตรวจสอบเจ้าหน้าที่รักษาเกียรติยศในระหว่างพิธีต้อนรับที่ห้องโถงใหญ่ของประชาชนในกรุงปักกิ่งวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 REUTERS / David Gray

ประธานาธิบดีโอบามาตรวจสอบเจ้าหน้าที่รักษาเกียรติยศในระหว่างพิธีต้อนรับที่ห้องโถงใหญ่ของประชาชนในกรุงปักกิ่งวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 REUTERS / David Gray

ปิด
8/39
<p> ประธานาธิบดีโอบามาระหว่างรับประทานอาหารกลางวันที่ทำงานกับนายกรัฐมนตรีจีนเหวินเจียเป่าในกรุงปักกิ่งวันที่ 18 พฤศจิกายน 2552 REUTERS / Jim Young </p>

ประธานาธิบดีโอบามาระหว่างรับประทานอาหารกลางวันที่ทำงานร่วมกับเหวินเจียเป่านายกรัฐมนตรีจีนในกรุงปักกิ่งวันที่ 18 พฤศจิกายน 2009 REUTERS / Jim Young

ประธานาธิบดีโอบามาระหว่างรับประทานอาหารกลางวันที่ทำงานร่วมกับเหวินเจียเป่านายกรัฐมนตรีจีนในกรุงปักกิ่งวันที่ 18 พฤศจิกายน 2009 REUTERS / Jim Young

ปิด
9/39
<p> ประธานาธิบดีโอบามาเที่ยวชมเมืองต้องห้ามในกรุงปักกิ่งวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 REUTERS / Jim Young </p>

ประธานาธิบดีโอบามาเที่ยวชมเมืองต้องห้ามในกรุงปักกิ่งวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 REUTERS / Jim Young

ประธานาธิบดีโอบามาเที่ยวชมเมืองต้องห้ามในกรุงปักกิ่งวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 REUTERS / Jim Young

ปิด
10/39
<p> ประธานาธิบดีบารัคโอบามาเที่ยวเมืองต้องห้ามในปักกิ่ง 17 พฤศจิกายน 2552 REUTERS / Jason Reed </p>

ประธานาธิบดีบารัคโอบามาเที่ยวเมืองต้องห้ามในปักกิ่งวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 REUTERS / Jason Reed

ประธานาธิบดีบารัคโอบามาเที่ยวเมืองต้องห้ามในปักกิ่งวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 REUTERS / Jason Reed

ปิด
11/39
<p> ประธานาธิบดีโอบามาต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมศาลากลางกับผู้นำชาวจีนในอนาคตที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในเซี่ยงไฮ้วันที่ 16 พฤศจิกายน 2009 REUTERS / Jason Reed </p>

ประธานาธิบดีโอบามาต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมศาลากลางกับผู้นำจีนในอนาคตที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในเซี่ยงไฮ้วันที่ 16 พฤศจิกายน 2009 REUTERS / Jason Reed

ประธานาธิบดีโอบามาต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมศาลากลางกับผู้นำจีนในอนาคตที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในเซี่ยงไฮ้วันที่ 16 พฤศจิกายน 2009 REUTERS / Jason Reed

ปิด
12/39
<p> สหรัฐฯ ประธานาธิบดีบารัคโอบามาทัวร์ส่วน Badaling ของกำแพงเมืองปักกิ่ง 18 พฤศจิกายน 2552 REUTERS / Jim Young (ภาพการเมืองการเดินทางของจีนประจำวัน) </p>

ประธานาธิบดีบารัคโอบามาของสหรัฐอเมริกาเดินทางไปยังส่วน Badaling ของกำแพงเมืองจีนในกรุงปักกิ่งเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2552 REUTERS / Jim Young (ภาพการเมืองการเดินทางของจีนประจำวัน)

ประธานาธิบดีบารัคโอบามาของสหรัฐอเมริกาเดินทางไปยังส่วน Badaling ของกำแพงเมืองจีนในกรุงปักกิ่งเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2552 REUTERS / Jim Young (ภาพการเมืองการเดินทางของจีนประจำวัน)

ปิด
13/39
<p> ประธานาธิบดีโอบามามาถึงการสนทนาทวิภาคีกับประธานาธิบดีหูจิ่นเทาของจีนที่ห้องโถงใหญ่ของประชาชนในกรุงปักกิ่งวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 REUTERS / Jim Young </p>

ประธานาธิบดีโอบามามาถึงการหารือทวิภาคีกับประธานาธิบดีหูจิ่นเทาของจีนที่ห้องโถงใหญ่ของประชาชนในกรุงปักกิ่งวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 REUTERS / Jim Young

ประธานาธิบดีโอบามามาถึงการหารือทวิภาคีกับประธานาธิบดีหูจิ่นเทาของจีนที่ห้องโถงใหญ่ของประชาชนในกรุงปักกิ่งวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 REUTERS / Jim Young

ปิด
14/39
<p> ประธานาธิบดีจีนหูจิ่นเทา (R) และประธานาธิบดีบารัคโอบามาของสหรัฐอเมริกาฟังเพลงชาติในช่วงพิธีต้อนรับที่หอประชุมใหญ่ของประชาชนในกรุงปักกิ่งวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 REUTERS / Jason Lee </p>

ประธานาธิบดีหูจิ่นเทา (R) ของจีนและประธานาธิบดีบารัคโอบามาของสหรัฐอเมริกาฟังเพลงชาติในช่วงพิธีต้อนรับที่หอประชุมใหญ่แห่งประชาชนในกรุงปักกิ่งวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 REUTERS / Jason Lee

ประธานาธิบดีหูจิ่นเทา (R) ของจีนและประธานาธิบดีบารัคโอบามาของสหรัฐอเมริกาฟังเพลงชาติในช่วงพิธีต้อนรับที่หอประชุมใหญ่แห่งประชาชนในกรุงปักกิ่งวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 REUTERS / Jason Lee

ปิด
15/39
<p> รัฐมนตรีต่างประเทศฮิลลารีคลินตันจับมือกับวูบังกัวประธานสภาประชาชนแห่งชาติของจีนในฐานะประธานาธิบดีโอบามาก่อนที่จะมีการพูดคุยกันที่ห้องโถงใหญ่ของประชาชนในกรุงปักกิ่ง 17 พฤศจิกายน 2552 REUTERS / David Gray </ p>

รัฐมนตรีต่างประเทศฮิลลารีคลินตันจับมือกับอู๋บังกัวประธานสภาประชาชนแห่งชาติของจีนในฐานะประธานาธิบดีโอบามาก่อนที่จะมีการพูดคุยกันในห้องโถงใหญ่ของประชาชนในกรุงปักกิ่ง 17 พฤศจิกายน 2552 REUTERS / David Gray

เลขาธิการแห่งรัฐฮิลลารีคลินตันจับมือกับอู๋บังกัวประธานสภาประชาชนแห่งชาติของจีนในฐานะประธานาธิบดีโอบามาก่อนที่จะมีการพูดคุยกันที่ห้องโถงใหญ่ของประชาชนในกรุงปักกิ่งเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 REUTERS / David Gray

ปิด
16/39
<p> สหรัฐฯ ประธานาธิบดีบารัคโอบามาพูดระหว่างการประชุมศาลากลางกับผู้นำชาวจีนในอนาคตที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเซี่ยงไฮ้ในเซี่ยงไฮ้ 16 พฤศจิกายน 2009 REUTERS / Jim Young </p>

ประธานาธิบดีสหรัฐบารัคโอบามาพูดระหว่างการประชุมศาลากลางกับผู้นำจีนในอนาคตที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเซี่ยงไฮ้ในเซี่ยงไฮ้ 16 พฤศจิกายน 2009 REUTERS / Jim Young

ประธานาธิบดีสหรัฐบารัคโอบามาพูดระหว่างการประชุมศาลากลางกับผู้นำจีนในอนาคตที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเซี่ยงไฮ้ในเซี่ยงไฮ้ 16 พฤศจิกายน 2009 REUTERS / Jim Young

ปิด
17/39
<p> ประธานาธิบดีบารัคโอบามาเที่ยวชมพระราชวังต้องห้ามในกรุงปักกิ่งวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 REUTERS / Jim Young </p>

ประธานาธิบดีบารัคโอบามาเที่ยวเมืองต้องห้ามในกรุงปักกิ่งวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 REUTERS / Jim Young

ประธานาธิบดีบารัคโอบามาเที่ยวเมืองต้องห้ามในกรุงปักกิ่งวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 REUTERS / Jim Young

ปิด
18/39
<p> สหรัฐฯ ประธานาธิบดีบารัคโอบามาลงนามในสมุดเยี่ยมในขณะที่เขาเดินทางไปยังส่วน Badaling ของกำแพงเมืองจีนในกรุงปักกิ่งเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2552 โอบามาจะยังคงพยายามต่อศาลจีนในวันพุธขณะเดียวกันก็ตะลึงกับเศรษฐกิจและสกุลเงิน พูดคุยกับนายกรัฐมนตรีจีนเหวินเจียเป่า REUTERS / Jason Lee (เดินทางการเมืองจีน) </p>

ประธานาธิบดีสหรัฐบารัคโอบามาลงนามในสมุดเยี่ยมในขณะที่เขาเดินทางไปยังส่วน Badaling ของกำแพงเมืองจีนในกรุงปักกิ่งเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2552 โอบามาจะยังคงพยายามต่อศาลประเทศจีนในวันพุธนี้

ประธานาธิบดีบารัคโอบามาของสหรัฐอเมริกาลงนามในสมุดเยี่ยมในขณะที่เขาเดินทางไปยังส่วน Badaling ของกำแพงเมืองจีนในกรุงปักกิ่งเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2552 โอบามาจะยังคงพยายามต่อศาลในประเทศจีนในวันพุธพร้อมกับกล่าวโทษสายพันธุ์เศรษฐกิจและค่าเงิน เนื้อเรื่องพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีจีนเหวินเจียเป่า REUTERS / Jason Lee (เดินทางการเมืองจีน)

ปิด
19/39
<p> ประธานาธิบดีโอบามาและรัฐมนตรีต่างประเทศฮิลลารีคลินตันเข้าร่วมการประชุมทวิภาคีกับประธานาธิบดีจีนหูจิ่นเทาที่ห้องโถงใหญ่ของประชาชนในกรุงปักกิ่งวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 REUTERS / Jim Young </p>

ประธานาธิบดีโอบามาและรัฐมนตรีต่างประเทศฮิลลารีคลินตันเข้าร่วมการประชุมทวิภาคีกับประธานาธิบดีจีนหูจิ่นเทาที่ห้องโถงใหญ่ของประชาชนในปักกิ่ง 17 พฤศจิกายน 2552 REUTERS / Jim Young

ประธานาธิบดีโอบามาและรัฐมนตรีต่างประเทศฮิลลารีคลินตันเข้าร่วมการประชุมทวิภาคีกับประธานาธิบดีจีนหูจิ่นเทาที่ห้องโถงใหญ่ของประชาชนในปักกิ่ง 17 พฤศจิกายน 2552 REUTERS / Jim Young

ปิด
20/39
<p> ประธานาธิบดีโอบามาและประธานาธิบดีหูจิ่นเทาของจีนจับมือกันหลังจากแถลงการณ์ร่วม ณ ห้องโถงใหญ่ของประชาชนในกรุงปักกิ่งเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 REUTERS / Jason Lee </p>

ประธานาธิบดีโอบามาและประธานาธิบดีหูจิ่นเทาของจีนจับมือกันหลังจากแถลงการณ์ร่วม ณ ห้องโถงใหญ่ของประชาชนในกรุงปักกิ่งเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 REUTERS / Jason Lee

ประธานาธิบดีโอบามาและประธานาธิบดีหูจิ่นเทาของจีนจับมือกันหลังจากแถลงการณ์ร่วม ณ ห้องโถงใหญ่ของประชาชนในกรุงปักกิ่งเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 REUTERS / Jason Lee

ปิด
21/39
<p> ประธานาธิบดีโอบามาจัดการประชุมทวิภาคีกับประธานาธิบดีหูจิ่นเทาของจีนที่ห้องโถงใหญ่ของประชาชนในกรุงปักกิ่งวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 REUTERS / Jim Young </p>

ประธานาธิบดีโอบามาจัดการประชุมทวิภาคีกับประธานาธิบดีหูจิ่นเทาของจีนที่ห้องโถงใหญ่ของประชาชนในกรุงปักกิ่งวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 REUTERS / Jim Young

ประธานาธิบดีโอบามาจัดการประชุมทวิภาคีกับประธานาธิบดีหูจิ่นเทาของจีนที่ห้องโถงใหญ่ของประชาชนในกรุงปักกิ่งวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 REUTERS / Jim Young

ปิด
22/39
<p> ประธานาธิบดีหูจิ่นเทาของจีน (ที่ 3 จากซ้าย) พูดในที่ประชุมทวิภาคีกับประธานาธิบดีโอบามาที่ห้องโถงใหญ่ของประชาชนในปักกิ่งวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552

ประธานาธิบดีหูจิ่นเทาของจีน (ที่ 3 จากซ้าย) พูดในที่ประชุมทวิภาคีกับประธานาธิบดีโอบามา ณ ห้องโถงใหญ่ของประชาชนในกรุงปักกิ่งวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 REUTERS / Jason Lee

ประธานาธิบดีหูจิ่นเทาของจีน (ที่ 3 จากซ้าย) พูดในที่ประชุมทวิภาคีกับประธานาธิบดีโอบามา ณ ห้องโถงใหญ่ของประชาชนในกรุงปักกิ่งวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 REUTERS / Jason Lee

ปิด
23/39
<p> เซิร์ฟเวอร์เตรียมชาสำหรับการประชุมระหว่างประธานาธิบดีโอบามาและประธานาธิบดีหูจิ่นเทาที่ห้องโถงใหญ่ของประชาชนในกรุงปักกิ่งเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2009 REUTERS / Jim Young </p>

เซิร์ฟเวอร์เตรียมชาสำหรับการประชุมระหว่างประธานาธิบดีโอบามาและประธานาธิบดีหูจิ่นเทาของจีนที่ห้องโถงใหญ่ของประชาชนในกรุงปักกิ่งวันที่ 17 พฤศจิกายน 2009 REUTERS / Jim Young

เซิร์ฟเวอร์เตรียมชาสำหรับการประชุมระหว่างประธานาธิบดีโอบามาและประธานาธิบดีหูจิ่นเทาของจีนที่ห้องโถงใหญ่ของประชาชนในกรุงปักกิ่งวันที่ 17 พฤศจิกายน 2009 REUTERS / Jim Young

ปิด
24/39
<p> สมาชิกของกองทหารเกียรติยศจีนเตรียมที่จะมีส่วนร่วมในพิธีต้อนรับประธานาธิบดีโอบามาในห้องโถงใหญ่ของประชาชนในกรุงปักกิ่งวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 REUTERS / Jason Reed </p>

สมาชิกของกองทหารเกียรติยศจีนเตรียมที่จะมีส่วนร่วมในพิธีต้อนรับประธานาธิบดีโอบามาในห้องโถงใหญ่ของประชาชนในกรุงปักกิ่งเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 REUTERS / Jason Reed

สมาชิกของกองทหารเกียรติยศจีนเตรียมที่จะมีส่วนร่วมในพิธีต้อนรับประธานาธิบดีโอบามาในห้องโถงใหญ่ของประชาชนในกรุงปักกิ่งเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 REUTERS / Jason Reed

ปิด
25/39
<p> ประธานาธิบดีโอบามาเที่ยวชมเมืองต้องห้ามในกรุงปักกิ่งวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 REUTERS / Jason Reed </p>

ประธานาธิบดีโอบามาเที่ยวเมืองต้องห้ามในปักกิ่งวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 REUTERS / Jason Reed

ประธานาธิบดีโอบามาเที่ยวเมืองต้องห้ามในปักกิ่งวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 REUTERS / Jason Reed

ปิด
26/39
<p> ประธานาธิบดีโอบามาเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำที่ห้องโถงใหญ่ของประชาชนในกรุงปักกิ่งวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 REUTERS / Jim Young </p>

ประธานาธิบดีโอบามาเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำที่ห้องโถงใหญ่ของประชาชนในกรุงปักกิ่งวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 REUTERS / Jim Young

ประธานาธิบดีโอบามาเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำที่ห้องโถงใหญ่ของประชาชนในกรุงปักกิ่งวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 REUTERS / Jim Young

ปิด
27/39
<p> ประธานาธิบดีโอบามาเยี่ยมชมพระราชวังต้องห้ามในกรุงปักกิ่งวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 REUTERS / David Gray </p>

ประธานาธิบดีโอบามาเยือนเมืองต้องห้ามในกรุงปักกิ่งวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 REUTERS / David Gray

ประธานาธิบดีโอบามาเยือนเมืองต้องห้ามในกรุงปักกิ่งวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 REUTERS / David Gray

ปิด
28/39
<p> ประธานาธิบดีโอบามาพูดกับประธานาธิบดีหูจิ่นเทาของจีนหลังจากแถลงที่ห้องโถงใหญ่ของประชาชนในกรุงปักกิ่งเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 REUTERS / Jim Young </p>

ประธานาธิบดีโอบามาพูดกับประธานาธิบดีจีนหูจิ่นเทาหลังจากแถลงที่ห้องโถงใหญ่ของประชาชนในกรุงปักกิ่ง 17 พฤศจิกายน 2552 REUTERS / Jim Young

ประธานาธิบดีโอบามาพูดกับประธานาธิบดีจีนหูจิ่นเทาหลังจากแถลงที่ห้องโถงใหญ่ของประชาชนในกรุงปักกิ่ง 17 พฤศจิกายน 2552 REUTERS / Jim Young

ปิด
29/39
<p> ชายคนหนึ่งตั้งคำถามกับประธานาธิบดีโอบามาระหว่างการประชุมศาลากลางกับผู้นำจีนในอนาคตที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในเซี่ยงไฮ้วันที่ 16 พฤศจิกายน 2009 REUTERS / Jason Reed </p>

ชายคนหนึ่งตั้งคำถามกับประธานาธิบดีโอบามาในระหว่างการประชุมศาลากลางกับผู้นำจีนในอนาคตที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในเซี่ยงไฮ้วันที่ 16 พฤศจิกายน 2009 REUTERS / Jason Reed

ชายคนหนึ่งตั้งคำถามกับประธานาธิบดีโอบามาในระหว่างการประชุมศาลากลางกับผู้นำจีนในอนาคตที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในเซี่ยงไฮ้วันที่ 16 พฤศจิกายน 2009 REUTERS / Jason Reed

ปิด
30/39
<p> ผู้เข้าร่วมถือโปสเตอร์ของประธานาธิบดีโอบามาหลังจากการประชุมสไตล์ศาลากลางจังหวัดกับเขาที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในเซี่ยงไฮ้วันที่ 16 พฤศจิกายน 2009 REUTERS / Jason Reed </p>

ผู้เข้าร่วมถือโปสเตอร์ประธานาธิบดีโอบามาหลังจากการประชุมศาลากลางกับเขาที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในเซี่ยงไฮ้ 16 พฤศจิกายน 2009 REUTERS / Jason Reed

ผู้เข้าร่วมถือโปสเตอร์ประธานาธิบดีโอบามาหลังจากการประชุมศาลากลางกับเขาที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในเซี่ยงไฮ้ 16 พฤศจิกายน 2009 REUTERS / Jason Reed

ปิด
31/39
<p> ประธานาธิบดีหูจิ่นเทาของจีนพูดในระหว่างแถลงการณ์ร่วมกับประธานาธิบดีโอบามาที่ห้องโถงใหญ่ของประชาชนในกรุงปักกิ่งวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 REUTERS / Jason Lee </p>

ประธานาธิบดีหูจิ่นเทาของจีนพูดในระหว่างแถลงการณ์ร่วมกับประธานาธิบดีโอบามาที่ห้องโถงใหญ่ของประชาชนในกรุงปักกิ่งเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 REUTERS / Jason Lee

ประธานาธิบดีหูจิ่นเทาของจีนพูดในระหว่างแถลงการณ์ร่วมกับประธานาธิบดีโอบามาที่ห้องโถงใหญ่ของประชาชนในกรุงปักกิ่งเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 REUTERS / Jason Lee

ปิด
32/39
<p> ประธานาธิบดีโอบามาเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำกับประธานสภาประชาชนแห่งชาติของจีนวูบังกัวที่ห้องโถงใหญ่ของประชาชนในกรุงปักกิ่งวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 REUTERS / Jim Young </p>

ประธานาธิบดีโอบามาเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำกับประธานสภาประชาชนแห่งชาติของจีน Wu Bangguo ที่ห้องโถงใหญ่ของประชาชนในกรุงปักกิ่งเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 REUTERS / Jim Young

ประธานาธิบดีโอบามาเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำกับประธานสภาประชาชนแห่งชาติของจีน Wu Bangguo ที่ห้องโถงใหญ่ของประชาชนในกรุงปักกิ่งเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 REUTERS / Jim Young

ปิด
33/39
<p> ประธานาธิบดีโอบามาตรวจสอบกองกำลังทหารเกียรติยศจีนกับประธานาธิบดีหูจิ่นเทาของจีนในระหว่างพิธีเดินทางมาถึงที่ห้องโถงใหญ่ของประชาชนในกรุงปักกิ่งในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2009 REUTERS / Jason Reed </p>

ประธานาธิบดีโอบามาตรวจสอบกองกำลังทหารเกียรติยศจีนกับประธานาธิบดีหูจิ่นเทาของจีนในระหว่างพิธีเดินทางมาถึงที่ห้องโถงใหญ่ของประชาชนในกรุงปักกิ่งเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 REUTERS / Jason Reed

ประธานาธิบดีโอบามาตรวจสอบกองกำลังทหารเกียรติยศจีนกับประธานาธิบดีหูจิ่นเทาของจีนในระหว่างพิธีเดินทางมาถึงที่ห้องโถงใหญ่ของประชาชนในกรุงปักกิ่งเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 REUTERS / Jason Reed

ปิด
34/39
<p> ประธานาธิบดีโอบามาเที่ยวชมเมืองต้องห้ามในกรุงปักกิ่งวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 REUTERS / Jim Young </p>

ประธานาธิบดีโอบามาเที่ยวชมเมืองต้องห้ามในกรุงปักกิ่งวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 REUTERS / Jim Young

ประธานาธิบดีโอบามาเที่ยวชมเมืองต้องห้ามในกรุงปักกิ่งวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 REUTERS / Jim Young

ปิด
35/39
<p> ประธานาธิบดีโอบามาก้าวออกจาก Air Force One เมื่อเขามาถึงที่สนามบินนานาชาติผู่ตงในเซี่ยงไฮ้วันที่ 15 พฤศจิกายน 2552 REUTERS / Jim Young </p>

ประธานาธิบดีโอบามาก้าวออกจาก Air Force One เมื่อเขามาถึงที่สนามบินนานาชาติผู่ตงในเซี่ยงไฮ้วันที่ 15 พฤศจิกายน 2552 REUTERS / Jim Young

ประธานาธิบดีโอบามาก้าวออกจาก Air Force One เมื่อเขามาถึงที่สนามบินนานาชาติผู่ตงในเซี่ยงไฮ้วันที่ 15 พฤศจิกายน 2552 REUTERS / Jim Young

ปิด
36/39
<p> เห็นธงชาติสหรัฐอเมริกาหน้าประตูเทียนอันเหมินในกรุงปักกิ่งวันที่ 16 พฤศจิกายน 2552 REUTERS / Grace Liang </p>

ธงชาติสหรัฐอเมริกาถูกพบที่หน้าประตูเทียนอันเหมินในกรุงปักกิ่งวันที่ 16 พฤศจิกายน 2552 REUTERS / Grace Liang

ธงชาติสหรัฐอเมริกาถูกพบที่หน้าประตูเทียนอันเหมินในกรุงปักกิ่งวันที่ 16 พฤศจิกายน 2552 REUTERS / Grace Liang

ปิด
37/39
<p> ชายชาวจีนยกมือถามคำถามประธานาธิบดีโอบามาระหว่างการประชุมศาลากลางกับผู้นำชาวจีนในอนาคตที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในเซี่ยงไฮ้วันที่ 16 พฤศจิกายน 2009 REUTERS / Jason Reed </p>

ชายชาวจีนยกมือถามคำถามประธานาธิบดีโอบามาในระหว่างการประชุมศาลากลางกับผู้นำชาวจีนในอนาคตที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในเซี่ยงไฮ้ 16 พฤศจิกายน 2009 REUTERS / Jason Reed

ชายชาวจีนยกมือถามคำถามประธานาธิบดีโอบามาในระหว่างการประชุมศาลากลางกับผู้นำชาวจีนในอนาคตที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในเซี่ยงไฮ้ 16 พฤศจิกายน 2009 REUTERS / Jason Reed

ปิด
38/39
<p> ประธานาธิบดีโอบามาจัดการประชุมแบบศาลาว่าการกับนักเรียนที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเซี่ยงไฮ้ในเซี่ยงไฮ้, วันที่ 16 พฤศจิกายน 2009 REUTERS / Jim Young </p>

ประธานาธิบดีโอบามาจัดการประชุมสไตล์ศาลากลางจังหวัดกับนักเรียนที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเซี่ยงไฮ้ในเซี่ยงไฮ้วันที่ 16 พฤศจิกายน 2552 REUTERS / Jim Young

ประธานาธิบดีโอบามาจัดการประชุมสไตล์ศาลากลางจังหวัดกับนักเรียนที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเซี่ยงไฮ้ในเซี่ยงไฮ้วันที่ 16 พฤศจิกายน 2552 REUTERS / Jim Young

ปิด
39/39

(责任编辑:卫斯理)
文章人气:156